Младежка банка София набира проектни предложения

Младежка банка  София – млади филантропи до 25 г., които развиват дарителството в подкрепа на младежки каузи, обявява конкурс за финансиране на младежки проекти (от младежи – за младежи) на неформални групи. Срок за кандидатстване: до 15 юни 2017 г.

Проекти се подават на следния имейл: sofia@youthbankbulgaria.org. Формулярът за кандидатстване, можете да свалите от тук. Преди да изпратите предложението си, прочетете насоките за кандидатстване.

Ние подкрепяме каузи в следните сфери:

  1. Спортна активност за здраве

Подкрепяме инициативи насочени към повишаването на спортната и физическа активност, възпитание на здравословен начин на живот сред младите хора.

  1. Поле за изява на млади хора

В подкрепа на младежки събития с културен, образователен, забавен или състезателен характер, които да дават възможност за развитие на талантите на младите хора.

  1. Подобряване на градския облик и околната среда

Подкрепяме инициативи за подобряване на градската среда и развитие на екологични навици и култура сред младите хора. Те могат да включват образователни или друг вид събития, които поставят фокуса върху природата в жилищната среда.

Ако сте:

– от 14 до 25 годишни,

– живеете в град София,

–  и сте най-малко трима,

Очакваме да изпратите вашите проектни идеи до 15 юни 2017 г.

 

Вашият коментар